Tweede Kamer laat zich door Wilders op stang jagen

Dat de Kamer zich in de gordijnen laat jagen door Wilders in de discussie over de dubbele nationaliteit, geeft aan dat niet wordt ingezien dat dit een achterhaalde discussie is. Achterhaald, omdat zij niet strookt met de tijdgeest. Wij leven namelijk niet meer in de tijd van nationalisering, maar van mondialisering, waarin langzaam maar zeker alle grenzen worden neergehaald. Voor de politieke vertaling daarvan zou de Kamer haar pijlen niet moeten richten op Wilders met zijn achterhaalde nationalistische opvattingen, maar op Balkenende IV die ook voorbijgaat aan de implicaties van onze mondialiserende samenleving.

Om daarop adequaat in te spelen is openheid een eerste vereiste, dus zal gehoor gegeven moeten worden aan het recht van het volk om `te weten`. Ons nieuwe kabinet heeft aan dat mensenrecht echter geen enkele boodschap, gezien de weigering het Irak-dossier te openen. Door dit in meerderheid te slikken, heeft de Kamer zichzelf in feite een bewijs van onvermogen verleend.

Kortom, zolang de Kamer zich door Wilders op stang laat jagen in een discussie die niet van deze tijd is en zich door de regering laat gijzelen inzake onze deelname aan de Irak-oorlog, kan er geen sprake zijn van een doeltreffende (beleids-)controle, dus verzaakt onze volksvertegenwoordiging haar taak.

In het belang van het algemeen is het dan ook geboden dat onze geachte afgevaardigden tot een zelfonderzoek besluiten wat betreft hun functioneren. De vraag is alleen of er op Het Binnenhof wel iemand rondloopt met het vermogen om het initiatief tot zo`n parlementaire enquête te nemen, omdat dat meer vereist dan partijlidmaatschap of goed geschoold en gebekt zijn. Namelijk een open oog en oor voor de tijdgeest, die noch partijpolitiek noch nationaal gebonden is, dus om een dito vertaling vraagt.

    • Wouter ter Heide