Soms loopt iemand bij de tandarts een hartontsteking op

Niet alleen Pakistaanse trottoirtandartsen handelen onzorgvuldig. foto afp A roadside dentist reads newspaper 11 December as there is no client due to the ongoing violence in the strife-torn city of Karachi, which has claimed more than 1,700 people's lives this year. Hundreds of such dentists ran their business, who are considered to be quacks, mostly in poor neighbourhoods. They charge for treatment from 0.75 US dollars to 4 dollars from minor toothache to major surgery. AFP PHOTO/Saeed KHAN AFP

Door bestudering van rechtszaken tegen tandartsen hebben Britse onderzoekers aannemelijk gemaakt dat patiënten een ontsteking van het hart kunnen oplopen als tandartsen onzorgvuldig handelen (British Dental Journal, online 2 februari).

De onderzoekers uit Liverpool maakten een grondige analyse van 319 aanklachten tegen tandartsen uit zes landen. Steeds werd daarbij een tandheelkundige ingreep beschouwd als een mogelijke oorzaak van een bacteriële endocarditis, een ernstige infectie aan de binnenkant van het hart.

Bij 83 patiënten, dat wil zeggen een kwart van de groep die een claim indiende, kon men aantonen dat de tandheelkundige ingreep verband hield met het begin van de bacteriële endocarditis. In al deze gevallen was er sprake van een korte incubatietijd (ongeveer negen dagen). Bij tachtig patiënten werden streptokokken, een veel in de mond voorkomende bacterie, in het hart aangetoond.

Opvallend was dat het in alle gevallen ging om veel uitgevoerde tandheelkundige behandelingen, zoals tandsteenverwijderingen, extracties of zenuwbehandelingen. Bij de meerderheid van de toegewezen 83 tandheelkundige claims bleek dat de behandelende tandartsen de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen niet hadden gevolgd.

De onderzoekers stellen vast dat drie factoren het wettelijk bewijs bepalen dat patiënten door een tandheelkundige ingreep een endocarditis opliepen: de soort tandheelkundige ingreep, de zorgvuldigheid van werken in de mond waarbij zoveel als mogelijk wordt voorkomen dat mondbacteriën in het bloed van de patiënt terecht komen, en een korte tijd tussen tandheelkundige behandeling en de hartziekte. M.A.J. Eijkman

    • M.A.J. Eijkman