Schizofamilie

Het kopje `Hersenen kleiner in schizofamilies` (NRC Handelsblad, Wetenschapspagina, 6 maart) trof mij onaangenaam. Niet omdat ik volgens het stukje nu als behorend tot een schizofamilie” wordt gerekend. Nee, het zit hem in de door mij als denigrerend ervaren afkorting schizo” en de samenvoeging met het woord `familie`.

Het onderzoek van de Utrechtse psychiaters leverde op, dat we nu weten dat de aanleg voor de ziekte vaak in families aanwezig is, maar dat niet iedereen uiteindelijk patiënt wordt. Dit was echter al lang bekend (zie bijvoorbeeld Dr Harold D.Foster: What really causes schizophrenia” , in NL: ISBN 90-76161-08-9).

Voor dit onderzoek geldt wat mij betreft hetzelfde als voor veel andere wetenschappelijke onderzoeken, namelijk interessant”, maar wat schiet de patiënt er mee op?

    • W. Zeegers Wageningen