Politie hoeft minder te bezuinigen

Het kabinet zal de politie 25 miljoen euro minder aan extra bezuinigingen opleggen. Bij de bezuinigingen op het aantal rijksambtenaren worden uitvoerende diensten als onderwijs en rechtelijke macht ontzien.

Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) meldde het verlaagde bezuinigingsbedrag voor de politie gisteren na afloop van de ministerraad. Het kabinet heeft ingestemd met de verdeling over de ministeries van 750 miljoen euro aan bezuinigingen en 250 miljoen aan subsidies.

De precieze verdeling over de departementen is niet bekend gemaakt. „Alle ministeries nemen hun deel”, zei minister Bos (Financiën, PvdA) gisteren na afloop van de ministerraad.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de komende vier jaar 750 miljoen omgebogen wordt door het aantal rijksambtenaren met 15.000 terug te dringen. Bos zei gistermiddag dat niet bezuinigd zal worden op de uitvoering van overheidstaken maar op beleid en ondersteuning. Daardoor hoeven onder meer politie, onderwijs, de rechtelijke macht en de belastingdienst geen personeel in te leveren. Alle ministeries werken plannen uit om tot een vermindering van het aantal ambtenaren van 15 à 20 procent te komen.

De politie moest aanvankelijk 32 miljoen euro inleveren, maar door het kabinetsbesluit blijft daar nu 7 miljoen van over. Bos heeft de 25 miljoen vrijgemaakt uit een ‘reservepotje’ van Financiën. „Ik denk dat (de politie) daar wel enthousiast over zal zijn”, zei Ter Horst na afloop van de ministerraad.

De politievakbond ACP overhandigde Ter Horst gisteren een petitie tegen deze extra bezuiniging, getekend door zo’n 20.000 leden. Voorzitter Van de Kamp van de ACP zei in een reactie verheugd te zijn dat de minister de bezuiniging tot 7 miljoen heeft weten te beperken.

Los hiervan staat het politieapparaat nog een doelmatigheidsbezuiniging van 100 miljoen te wachten. Volgens Ter Horst kan die zodanig worden ingevuld dat die niet ten koste gaat van het aantal agenten op straat.

ACP-voorzitter Van de Kamp zei de bezuiniging van 100 miljoen te zullen blijven bestrijden.