Ordinaire kunstvervalsing voor het goede doel

Op de voorpagina van 10 maart plaatste NRC Handelsblad een foto van professor H. Heymans, die trots een schilderij toonde dat leek op een werk van Jackson Pollock. Het betrof een vervalsing van Geert Jan Jansen die Heymans zojuist had weten te verwerven voor een goed doel.

Een definitie van kunst is moeilijk te geven. Daar zal ik mij dan ook niet aan wagen. Ik durf echter wel te stellen dat originaliteit een voorwaarde is voor kunst. Een kunstvervalser treft om die reden de kunst in het hart. Maar daar is lang niet iedereen zich van bewust, want veel mensen zien achter kunst niet meer dan een plaatje. Mogelijk denkt men er binnen de redactie van deze krant ook zo over. Of mogelijk heeft men de kunstzinnige oppervlakkigheid van Nederland in het algemeen willen aantonen. Of mogelijk in het bijzonder van professor Heymans, ondanks zijn goede bedoelingen? Hoe het ook zij, NRC Handelsblad bezorgt Geert Jan Jansen, bekend geworden door ordinaire kunstvervalsingen gemaakt uit puur winstbejag en sindsdien een gevierde gast in menig televisieprogramma, wel erg veel eer door zijn succes zo prominent op de voorpagina te tonen.

    • Drs. J.F.M. Versteegh