Ons indiaantje

In het Zaterdags Bijvoegsel van NRC Handelsblad van 10 maart j.l. schrijven dr. Tj.D. Bruintjes en dr. M.J. Roede dat wij in de reportage over de menselijke resten in de collectie van het Tropenmuseum zouden hebben gesteld dat de fysische antropologie failliet verklaard is en vervangen door culturele antropologie. Dat is geenszins het geval.

In de context van het onderzoek naar menselijke resten in de collectie van het Tropenmuseum gaat het om een voorbije vorm van fysische antropologie, waarbij relaties zijn gezocht tussen fysieke kenmerken van mensen en verschillen tussen culturen.

Deze vorm van fysische antropologie is, om het zacht te zeggen, in onbruik geraakt, evenals het bijbehorend verzamelen van menselijke resten zonder daar aan wie dan ook toestemming voor te vragen. Dat de fysische antropologie als wetenschap niet meer zou (moeten) bestaan, is daarmee niet gezegd.

Wat betreft dr. Kleiweg de Zwaan, de belangrijkste fysisch antropoloog van het Tropenmuseum, kunnen we kort zijn: over zijn politieke of morele stellingname tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben we geen uitspraken of suggesties gedaan.

Zijn gepubliceerde oeuvre is dat van een integer onderzoeker op het brede werkterrein van prehistorie, fysische en culturele antropologie.

Het volledige verhaal over deze complexe materie is te lezen in onze recente publicatie Physical Anthropology Reconsidered; Human Remains at the Tropenmuseum.

    • Susan Legêne
    • Tropenmuseum Amsterdam
    • David van Duuren