Kabinet beperkt huurstijging tot maximum van 1,1 procent

De huren stijgen dit jaar maximaal 1,1 procent, zo heeft het kabinet gisteren besloten.

De huurstijging is de afgelopen 25 jaar niet zo laag geweest, zei minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie, PvdA) na afloop van de ministerraad.

In het regeerakkoord hebben CDA, PvdA en ChristenUnie afgesproken om de huurstijging in deze kabinetsperiode te beperken tot de inflatie. Het vorige kabinet wilde de huren geleidelijk vrijgeven. Onder het oude systeem zou de huurstijging dit jaar meer dan 2 procent zijn geweest.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie stelt jaarlijks het maximale huurverhogingspercentage vast. Verhuurders kunnen de huur vanaf 1 juli 2007 verhogen, mits zij dit voor 1 mei schriftelijk laten weten aan de huurder. Vooruitlopend op mogelijke kritiek van de verhuurders dat een huurverhoging van 1,1 procent wel erg laag is, wees Vogelaar op de forse reserves van woningcorporaties. „Ik denk dat ze het wel kunnen lijden dit jaar”, aldus Vogelaar.

Vogelaar gaat praten met de woningbouwcorporaties over een totaalpakket voor de komende drie jaar. Naast afspraken over de jaarlijkse huurstijging wil de minister met de woningbouwcorporaties spreken over de bouw van nieuwe woningen. In het regeerakkoord staat dat het kabinet de komende jaren tussen de 80.000 en 100.000 woningen gaat bouwen. Ook wil de minister afspraken maken over betaalbare huren en investeringen in probleemwijken.

„Aedes is niet blij”, reageerde voorzitter Willem van Leeuwen van deze branchevereniging van woningcorporaties. „Dit is geen slimme invulling van de betaalbaarheid. We hopen dat de minister dit jaar beschouwt als een overgangsjaar en dat we goede afspraken kunnen maken voor de komende jaren.”

De IVBN vindt het besluit eveneens teleurstellend. Volgens de club van institutionele vastgoedbeleggers stijgen de kosten van verhuurders „veel sterker”. De bereidheid en de mogelijkheid om te investeren „komen opnieuw zeer onder druk te staan”. De IVBN had een voorkeur voor een opslag van 2 procent boven inflatie.

De Woonbond, belangenbehartiger van huurders, reageerde juist enthousiast over het besluit van het nieuwe kabinet. Directeur Ronald Paping noemt dit het resultaat van jarenlange strijd tegen de plannen van voormalig VROM-minister Sybilla Dekker (VVD) voor meer marktwerking in de huursector. Tegen haar plannen voor het geleidelijk vrijgeven van een deel van de huren was verzet.