Hulpdiensten kunnen grote ramp niet aan

Zeven jaar na de vuurwerkramp in Enschede zijn politie, brandweer en ambulancediensten nog onvoldoende voorbereid op calamiteiten en rampen.

De rampenbestrijding voldoet over nagenoeg de hele linie niet aan de normen van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Dit blijkt uit rapportages die de commissarissen van de koningin eind vorig jaar aan toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Remkes (VVD) hebben gestuurd. In deze vierjaarlijkse ‘Bestuurlijke Rapportages Rampenbestrijding’, die binnenkort naar de Tweede Kamer gaan, staat dat veel regio’s volgens de Leidraad Maatramp een risico lopen van schaal 5 (zoals een grote dijkdoorbraak, of een ramp met een verkeersvliegtuig). Desondanks kan de meerderheid van de regio’s alleen een ‘maatramp 1’ (zoals een groot verkeersongeluk) aan. Sommige regio’s, zoals Friesland of Zeeland, verwachten een hoger niveau pas over enkele jaren te bereiken.

De 25 veiligheidsregio’s worden ook doorgelicht door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV). Uit dit onderzoek blijkt dat het in de meeste regio’s ontbreekt aan coördinatie en dat vooral de brandweer en ambulancediensten kampen met personeels- en materieeltekorten. Regio’s met een hoog ‘risicoprofiel’, zoals Zeeland (met de kerncentrale Borssele), Kennemerland (verantwoordelijk voor Schiphol) en Haaglanden (met het regeringscentrum) zijn daarom niet in staat grote calamiteiten het hoofd te bieden.

Zeeland, na Rotterdam de regio met de grootste risico's, meldde in 2005 niet te kunnen voldoen aan de eisen van de inspectie. Recent schreef de Zeeuwse commissaris van de koningin dat die situatie nauwelijks is veranderd. „De regio kiest voor een minimaal niveau aan voorbereiding, terwijl de risico’s groot zijn.” Volgens de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland, F. Captijn, is zijn regio geen uitzondering. „Na de rampen in Enschede en Volendam is er afgesproken de rampenbestrijding te verbeteren, maar die komt overal in Nederland onvoldoende van de grond’’.

Van oudsher lag de coördinatie bij rampen bij de 25 regionale brandweerkorpsen. In 2004 besloot het kabinet dat er veiligheidsregio’s moesten komen. Hierin zouden politie, brandweer en ambulancediensten nauwer moeten gaan samenwerken.

De IOOV constateerde vorige maand in het rapport Bestuurlijke aansturing brandweerzorg dat de gemeentelijke korpsen onder de maat presteren. Pogingen gemeenten te bewegen tot samenwerking binnen de eigen regio zijn op niets uitgelopen.

Blussen: pagina 42

    • Jos Verlaan
    • Steven Derix