Geweld mag bij vluchtende tbs’er

Speciaal opgeleid beveiligingspersoneel krijgt op korte termijn de bevoegdheid om geweld te gebruiken tegen tbs’ers die tijdens begeleid verlof proberen te ontsnappen. Andere begeleiders krijgen wel de bevoegdheid om ontsnappingen te voorkomen, maar het gebruik van geweld daarbij is vooralsnog alleen voorbehouden aan het beveiligingspersoneel dat daarvoor is opgeleid.

Dat schrijft staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) in een gisteren verstuurde brief aan de Tweede Kamer over een wijziging van de geweldsinstructie om ontvluchtingen van tbs’ers te voorkomen. Het beveiligingspersoneel krijgt de plicht om, indien nodig, geweld te gebruiken. Alleen als daar risico’s aan verbonden zijn voor personeel of de omgeving, mag ervan worden afgezien. de nieuwe regeling moet in juli in werking treden.

De Raad voor de Strafrechttoepassing en de directeuren van tbs-klinieken zijn tegen de maatregel. Die zou juist geweld tegen begeleidingspersoneel kunnen uitlokken. Volgens de raad valt ‘te voorzien’ dat een tbs’er die wil vluchten, dan aan zijn begeleider duidelijk zal maken onder het motto: ‘de eerste klap is een daalder waard’.

Albayrak legt die kritiek naast zich neer. Volgens de staatssecretaris kan het huidige tbs-stelsel alleen draagvlak in de samenleving behouden als duidelijk is dat ‘de maatschappelijke veiligheid voortdurend voorop wordt gesteld’. Daarom mag volgens haar van beveiligers verwacht worden dat zij actief zullen optreden bij een dreigende ontsnapping.

De staatssecretaris wil op korte termijn ook andere middelen inzetten om het vluchtrisico te beperken, zoals een knieslot.