Debat over taalles voor peuters

Europa, Nederland, Nijmegen, 28-09-2006 Dalton Katholieke basisschool 'de meiboom. Kinderen leren spelenderwijs de taal . Foto: Evelyne Jacq Jacq, Evelyne

Geen toetsen, geen speciale programma’s. Alleen tegen het kind praten op een eenvoudige manier: niet te snel, in duidelijke zinnen. En voorlezen, veel voorlezen. Dan ben je de perfecte taalpedagoog.

Prof.dr. S.M. Goorhuis-Brouwer, Groninger hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen in de Leeuwarder Courant, 9 november 2006

Uiterlijk per 1 januari 2009 moeten alle peuters op consultatiebureaus worden getoetst op taalachterstand. Als een taalachterstand geconstateerd wordt, moet het kind naar taalles op een crèche, peuterzaal of een andere vorm van ‘voorschool’. Dat heeft staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) gisteren gezegd.

Bericht in NRC Handelsblad, 15 maart

Het vrijblijvende karakter verdwijnt. We mogen kinderen niet in de steek laten. Van een taalachterstand houden ze de rest van hun leven last.

Staatssecretaris Dijksma in de Volkskrant, 15 maart

Dijksma mag best geloven in de maakbaarheid van het onderwijs. Maar zij kan de peuter maar beter peuter laten. In alle schooljaren die volgen, moet een taalachterstand toch zijn weg te werken.

Commentaar in de Provinciale Zeeuwse Courant, 15 maart

Het is een onvolledig initiatief [...]. Het is te veel gericht op alleen taalles, terwijl een bredere aanpak nodig is, die rekening houdt met woonomgeving en thuissituatie. Ouders die onvoldoende Nederlands beheersen moeten opvoedingsondersteuning krijgen en naar cursussen worden gestuurd. Dan komt er meer samenhang en beter contact met ons. Bij de voorschool hebben wij de peuters maar 10 uur per week. De rest van de tijd zit het kind thuis, in de omgeving van moeders taal. Nou, dan weet je het wel.

Directeur Henk Klaver van de Rosa Basisschool in Den Haag in AD/Haagsche Courant, 16 maart

[...] een dergelijke vorm van paternalisme kan alleen worden gerechtvaardigd als het effect duidelijk aantoonbaar is en het aanbod goed georganiseerd. Zolang over beide zaken twijfel bestaat, kan Dijksma beter pragmatisch en geleidelijk te werk gaan. Verplichting kan hooguit als sluitstuk van het beleid fungeren, niet als uitgangspunt.

Commentaar in de Volkskrant, 16 maart