De lezer schrijft over uitslagen Statenverkiezingen

Anders dan bij de Tweede Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen, was er helaas geen bijlage van de Provinciale Statenverkiezingen met alle uitslagen per gemeente. Normaal kun je zoeken hoeveel stemmen D66 bijvoorbeeld had verloren ten opzichte van de vorige Provinciale Staten of hoeveel stemmen de PvdA nu had gehaald en hoeveel mensen op Leefbaar Zuid-Holland van Sörensen hadden gestemd, et cetera. Bovendien kun je kijken naar alle stemmen van de gemeente waar je woont ten opzichte van de vorige Provinciale Statenverkiezing.

Bram Heemskerk

Waddinxveen

Ik hoopte in NRC Handelsblad de uitslagen van de Statenverkiezingen te vinden. Deze krant geeft verkiezingsuitslagen altijd uitgebreid met cijfers en commentaren, is mijn ervaring. Mijn verbazing werd ergernis toen bleek dat ik geen complete exacte cijfers in de krant kon vinden.

Het is natuurlijk best aardig om grafieken te gebruiken als illustratie van de cijfers. Een overzicht van de zetelverdeling per provincie, zoals dat op pagina twee stond, is illustratief, maar geeft geen concrete cijfers. Op de voorpagina stonden wel cijfers in de grafieken, maar ik ben kleurenblind en kon er helaas geen touw aan vastknopen.

In de begeleidende tekst komen cijfers voor, maar die pretenderen niet een compleet overzicht te geven. Op pagina drie stonden kaartjes van Nederland met daarin waren zoveel kleuren verwerkt, dat ik er maar niet aan ben begonnen. Graag geef ik u in overweging om in ieder geval percentages, zetelverdelingen en dergelijke in cijfers weer te geven en er eventueel ter illustratie grafieken of ingekleurde kaartjes bij te zetten. Ik heb de uitslagen van de Statenverkiezingen niet in de krant kunnen vinden en ik vind dat ik dat wel van NRC Handelsblad mag verwachten.

B.B. Oort

Capelle a/d IJssel

De krant antwoordt

Wij hebben inderdaad voor het eerst geen uitslagenbijlage over de Provinciale Statenverkiezingen gemaakt met uitslagen per gemeente. Dat we daar voor kozen, betekent niet dat we de verkiezingen niet belangrijk vinden. We hebben er op de dag zelf en in de weken ervoor veel aandacht aan besteed. Dat we niet de volledige uitslagen publiceerden was omdat we, naast het nieuws over de totale verkiezingsuitslag, ruimte in de krant wilden reserveren voor graphics, analyses en reportages met toegevoegde waarde.

De afgelopen maanden is op de redactie uitgebreid gesproken over de vraag of we de uitslag per gemeente moesten opnemen. Een belangrijk argument om dat niet meer te doen is de rol van internet. Veel informatie die vroeger alleen via de krant de mensen bereikte, is nu voor iedere gebruiker van internet zelf te vinden. Ook daarbij hebben we als krant een belangrijke rol. Op onze website bieden we de lezers de mogelijkheid snel bij de juiste informatie te komen en presenteren wij feiten zo dat gebruikers hun eigen keuzes kunnen maken. De veelheid aan informatie levert in de krant een aantal grijs ogende pagina’s met uitslagen op; op de site kun je dit veel aantrekkelijker presenteren.

We zijn ons bewust dat er lezers zijn die geen toegang hebben tot internet of die menen dat het bieden van de volledige uitslagen op papier tot de kerntaken van de krant behoort. In de discussie of we ook bij komende verkiezingen de uitslagen per gemeente alleen op de website presenteren, zullen deze argumenten zeker worden meegewogen.

De lezer heeft gelijk wat betreft het vermelden van exacte uitslagen in de graphics. Zeker als je er voor kiest om de volledige uitslagen niet in de krant te brengen, is het belangrijk te zorgen dat er voldoende feitelijke informatie wordt geboden. Dat deze lezer de kaarten niet kon lezen, is opmerkelijk omdat degene die medeverantwoordelijk is voor de graphics zelf ook kleurenblind is en dus altijd zeer goed oplet dat graphics ook voor deze lezersgroep te begrijpen zijn. Maar we zullen hier, naar aanleiding van deze brief, opnieuw naar kijken.

Birgit Donker Hoofdredacteur

Uitslagen verkiezingen: www.nrc.nl/uitslagen

Reacties: www.nrc.nl/lezerschrijft

Nieuwe kwesties: lezerschrijft@nrc.nl

    • Birgit Donker