Architectuur van een gistcel

Architectuur van een gistcel Foto EMBL EMBL

Een doorzichtig driedimensionaal beeld van een gistcel, dat maakten onderzoekers van het Europese Molecular Biology Laboratory in Heidelberg en de universiteit van Colorado. Het is in feite een CT-scan van een gistcel, maar dan uitgevoerd met een soort elektronenmicroscoop.

Door een gistcel laagje voor laagje, vanuit veel verschillende richtingen in beeld vast te leggen konden de onderzoekers uiteindelijk dit beeld reconstrueren.

Het skelet en de huid van de schimmelcel zijn op deze ‘maquette’ groen gemaakt. De lange groene lijnen die door de hele cel lopen zijn de microtubuli. Die geven de cel vorm, maar zijn ook belangrijk als transportroute door de cel.

Voor de grote celkern en andere grotere afzonderlijke compartimenten in de cel zijn goudgele kleuren gebruikt. Mitochondria, de grote celorganellen die de energievoorziening van de cel verzorgen, zijn blauw. De celkern en alle andere compartimenten hebben een eigen membraan. Het valt op dat zo’n gistcel erg veel van die afzonderlijke deeltjes bevat. (WK)