Wateren Friesland officieel in het Fries

Leeuwarden. Friesland gebruikt met ingang van gisteren voor bijna alle vaarwegen, kanalen en meren officieel Friestalige namen. Sneekermeer bijvoorbeeld wordt Snitser Mar en Woudsenderrakken wordt Wâldseinster Rakken. Alleen Harlingen en de Waddeneilanden blijven Nederlandse namen voeren. De ANWB en de Topografische Dienst passen hun kaarten aan. De provincie vindt dat de Friese benaming recht doet aan de historische situatie.