Vogelaar: beter en vaker werk voor vluchteling

Minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) wil de komende maanden met werkgevers en werknemers afspraken maken om de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Daarbij denkt ze onder meer aan de mogelijkheid vluchtelingen met behoud van een uitkering een half jaar werkervaring te laten opdoen.

Vogelaar zei dat gisteren bij de presentatie van de IntegratieBarometer van VluchtelingenWerk Nederland. Daaruit blijkt dat de werkloosheid onder vluchtelingen hoog is vergeleken met andere allochtonen en met autochtone Nederlanders. Als ze werken, hebben ze vaak een tijdelijk contract en werken onder hun niveau. „Dat kunnen we ons niet langer permitteren. Het is verspilling van talent, voor henzelf maar ook voor de samenleving. We hebben juist mensen nodig met goede papieren”, zei Vogelaar.

Vooral Afghanen, Irakezen en Somaliërs zijn vaak werkloos: in 2003 – het recentste onderzoek naar de arbeidspositie van vluchtelingen – bijna veertig procent. Iraniërs doen het beter, maar ook van deze groep was toen een kwart werkloos. Van de autochtonen was in 2003 vier procent werkloos. Ook vergeleken met klassieke migrantengroepen zijn vluchtelingen veel vaker werkloos.

Op de participatietop die het kabinet met vakbonden en werkgevers gaat houden, wil Vogelaar afspraken maken over wat er nodig is om vluchtelingen en andere allochtone groepen op hun niveau aan een baan te helpen. Individuele begeleiding en coaching van mensen is daarbij van groot belang, benadrukte ze.

Vogelaar kondigde verder aan dat ze met staatssecretaris Nebahat Albayrak (Justitie) gaat overleggen over de problemen waar vluchtelingen tegenaan lopen voordat ze een verblijfsstatus krijgen. Dan gaat het bijvoorbeeld om de duur van de asielprocedure. Ook zouden vluchtelingen in afwachting van een status Nederlands moeten kunnen leren.