Verbod op huiscontrole bij AOW’er

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) mag geen onaangekondigde huisbezoeken meer brengen aan mensen met een AOW-uitkering. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een kort geding dat de ouderenbond ANBO en 77 uitkeringsgerechtigden hadden aangespannen tegen de SVB.

De SVB, die naast de ouderdomsuitkering AOW ook het nabestaandenpensioen ANW verstrekt, voert sinds 1999 jaarlijks zo’n 900 onaangekondigde huisbezoeken uit. Dat gebeurt steekproefsgewijs en ook bij mensen tegen wie verdenkingen bestaan dat zij uitkeringsfraude plegen. Het gaat dan om mensen die hebben opgegeven dat zij alleenstaand zijn, terwijl de SVB vermoedt dat zij samenwonen. In dat geval krijgen ze een hogere uitkering dan waar ze recht op hebben.

De voorzieningenrechter heeft vanochtend geconcludeerd dat de huisbezoeken, aangekondigd of niet, moeten worden beschouwd als een onaanvaardbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer wanneer het gaat om AOW’ers tegen wie geen enkele aanwijzing is van fraude. Hij verbiedt de SVB daarom huisbezoeken af te leggen bij deze groep AOW’ers.

De uitspraak geldt niet voor onaangekondigde huisbezoeken aan ANW’ers. Die mogen vooralsnog gewoon doorgaan. Volgens de rechter is de ouderenbond ANBO wettelijk niet gerechtigd op te treden als belangenbehartiger van deze groep.