Vaders beheren pc in gezin

De digitale kloof tussen ouders en hun kinderen is minder groot dan gedacht. Tieners weten niet per definitie meer van computers dan hun ouders. Ze zijn vooral vaardig in routinematige handelingen. Vaders moeten de ingewikkelde dingen doen op de pc, zoals nieuwe software installeren en een harddisk vervangen. pagina 27