Parochianen ‘klaar met kerk’ vanwege pastoor

Parochianen van de Sint Jan de Doperkerk in Waalwijk zijn uiterst ongelukkig met het in hun ogen dictatoriale optreden van hun pastoor. Het kwam zelfs tot een vechtpartij op het kerkhof.

Op het kerkhof bij de Sint Jan de Doperkerk worden oude bomen gekapt, tegen de zin van de parochianen. „Ze vallen bovenop de graven, zo toon je toch geen respect voor de doden?” Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold waalwijk kerkhof foto rien zilvold Zilvold, Rien

Het is een flinke herrie op de begraafplaats van de Sint Jan de Doperkerk in het centrum van Waalwijk. Mannen in overalls kappen bomen en struiken, en slepen het hout naar de ingang van het kerkhof. Daar wacht een ronkende tractor met een apparaat dat de planten in ijltempo versnippert.

Pastoor Karel van Roosmalen (54) heeft opdracht gegeven tot een grondige herinrichting van de in zijn ogen ‘rommelige’ dodenakker. Zeer tot ongenoegen van een deel van zijn parochianen. Zij vinden dat de priester hen „diep beledigt” door „gezonde bomen” bij de (familie)graven te verwijderen. Afgelopen maandagochtend leidde het meningsverschil tot een handgemeen waar de politie aan te pas moest komen.

Enkele gelovigen die de boomkappers de toegang tot de begraafplaats wilden ontzeggen, kregen het aan de stok met Van Roosmalen. „Weg jullie, snauwde de pastoor naar ons”, herinnert Franco Dumoulin (69) zich. „Hij duwde ons hardhandig aan de kant. Daarbij verstapte hij zich, hij loopt nu te hinken.” De priester zegt dat de parochianen hém een zet gaven.

De kerkhofruzie is niet de eerste aanvaring tussen de pastoor en een groep katholieken van de parochie Sint Jan-Maria. Bij zijn installatiemis, in oktober 2005, verbruide „de conservatieve Van Roosmalen” het al, zegt Dumoulin. „Het plaatselijke koor Rainbow Swing mocht toen niet zingen, omdat het dat in het Engels wilde doen. En de pastoor haalde zijn moderne en populaire voorganger Maarten van Zutphen genadeloos onderuit.”

Zo’n zeventig Waalwijkse gelovigen hebben de Sint Jan de Doperkerk inmiddels de rug toegekeerd. Kort geleden hielden ze een eigen gebedsdienst in partycentrum Castle City, op een steenworp van de kerk, een tweede volgt op 16 april.

Petra Brok, voorzitter van het actiecomité Sint Jan-Maria, zegt dat ze met de bijeenkomsten teleurgestelde parochianen verenigd wil houden, die door het optreden van de pastoor „klaar zijn met het instituut kerk”.

Op 4 mei van het vorig jaar demonstreerden honderd parochianen bij de kerk tegen de pastoor, een maand later ondertekenden bijna 480 mensen een brandbrief, gericht aan het bisdom. Bisschop Hurkmans bezocht de ongeruste gelovigen in oktober. Hij zei toen, zo meldde het Brabants Dagblad: „Ik luister goed, maar ik hoor ook andere verhalen in de kerk. Voor die mensen is de pastoor een goede.” Van Roosmalen: „Ik ben een dienaar van God, aangesteld door de bisschop, de ondergeschikte van de paus. De klagende mensen willen deze kerk niet. Ze zeggen: we hebben niets met de paus en de bisschop te maken.”

Een woordvoerder van het bisdom zegt dat Van Roosmalen zich „aan de regels houdt”. Het actiecomité Sint Jan-Maria stoort zich er zeer aan dat de pastoor weigert soepeler met die regels om te gaan. Hij draait de klok terug, oordeelt het.

De ‘uitgetreden’ parochianen zijn ook ongelukkig met een maatregel die Van Roosmalen nam met betrekking tot begrafenissen. Uitvaartverzorgers reden de kist met de dode altijd via een schuine helling aan de zijkant de Sint Jan de Doperkerk in. De nieuwe pastoor staat er op dat de kist langs de steile trap van de hoofdingang naar binnen gaat. „Familieleden vinden dat dat de waardigheid van de gestorvene aantast”, schreven de parochianen aan de bisschop. Van Roosmalen: „Overledenen horen niet door een zij-ingang te gaan. Ze moeten met alle eerbied via de trappen en door de grootste deur de kerk in worden gedrágen.”

„Overleg hierover bleek onmogelijk”, zegt parochiaan Dumoulin. „De pastoor luistert naar niemand. Bij de herinrichting van het kerkhof houdt hij geen rekening met de gemaakte bezwaren. Hij laat zo’n tuindersbedrijf zo maar alle bomen omdonderen. Ze vallen op de graven. Zo toon je toch geen enkel respect voor de overledenen?”

    • Guido de Vries