Open voor iedereen

De remonstranten willen de vrijheid de bijbel op hun eigen manier uit te kunnen leggen.

Die vrijzinnigheid past goed bij de hernieuwde interesse voor geloof en religie.

Dienst van de remonstranten aan de Westersingel in Rotterdam, tegenover museum Boijmans van Beuningen. Dominee Koen Holtzapffel zegt dat zijn kerk aansluiting zoekt bij de hedendaagse religieuze cultuur. „We willen, vanuit onze identiteit, mensen laten ervaren dat er bij ons alle ruimte voor ze is.” Foto Rien Zilvold rotterdam remonstrantse kerk foto rien zilvold religie kerkdiensten zingen psalmen symboliek Zilvold, Rien

Remonstranten namen in het begin van de zeventiende eeuw afstand van de dominante calvinistische leer. Ze wilden de vrijheid om de bijbel anders uit te leggen dan de calvinistische belijdenis geschriften deden. Iedereen moest zelf kunnen bepalen wat hij geloofde.

En dat vinden remonstranten nog steeds. Daarom onderschrijft een remonstrant bij toetreding als lidmaat geen kerkelijke geloofswaarheden, maar formuleert hij zijn eigen belijdenis.

Dominee Koen Holtzapffel (45) ziet in de hernieuwde belangstelling voor geloof en religie nieuwe kansen voor de vrijzinnigheid. „Ik bespeur een hernieuwd vrijzinnig zelfbewustzijn. Dat hebben we lang niet gehad. Jarenlang liepen de remonstranten voorop wat betreft kerkverlating, maar dat proces lijkt nu zijn einde te naderen.”

De kerk in Rotterdam heeft nu ruim 800 leden en sympathisanten. Jaarlijks voegen zich 25 tot 30 nieuwe leden en ‘vrienden’ bij de kerk. Holtzapffel: „Velen van hen zijn afkomstig uit andere kerken, waar ze vaak stuk liepen op de orthodoxie. Zij herademen omdat ze bij ons een combinatie vinden van de christelijke traditie en persoonlijke vrijheid. Remonstranten bieden onderdak aan ex-orthodoxen, maar ook aan de moderne ‘ietsisten’ en ‘solo-religieuzen’.”

Een groot deel van de activiteiten van de gemeente concentreert zich in de tientallen gesprekskringen over uiteenlopende thema’s. Holtzapffel: „Afgelopen maandag hadden we een gesprek met een orthodoxe jood, die over zijn geloof vertelde. Deze week gaat het in een van de kringen over esoterie. Ook zijn er jongerenkringen, waaraan ongeveer vijftig jongens en meisjes meedoen, meestal in combinatie met een gezamenlijke maaltijd. Het komt regelmatig voor dat niet-kerkelijke mensen hun kinderen naar zo’n kring sturen om hen in een ontspannen sfeer kennis te laten maken met de christelijke traditie.”

De Rotterdamse remonstranten trachten hun contacten met de samenleving uit te bouwen door hun kerk ter beschikking te stellen voor allerlei maatschappelijke activiteiten. Stichting Arminius exploiteert de kerk als podium voor kunst, cultuur en debat.

Met Pasen vorig jaar verleende de kerk onderdak aan deelnemers van een cultureel jeugdfestival, van wie een aantal de Paasdienst bezocht. Holtzapffel: „Zelf ben ik na de dienst bij de festivalgangers langs geweest om wat te vertellen over de betekenis van gastvrijheid in de christelijke traditie. Voor sommigen van hen was het, geloof ik, even schrikken dat ze met een dominee geconfronteerd werden.”

Lees meer op: www.remonstrantenrotterdam.nl

    • Herman Amelink