Ontwerpresolutie over sancties Iran

New York. De vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe ontwerpresolutie om Iran met sancties te dwingen de verrijking van uranium op te schorten. De voltallige Veiligheidsraad buigt zich nu over het voorstel van de VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Een stemming wordt niet voor volgende week verwacht. Volgens het voorstel worden het embargo op Iraanse wapenexport en strafmaatregelen tegen individuen en bedrijven die bij het Iraanse nucleaire programma zijn betrokken, uitgebreid. Ook worden regeringen opgeroepen ”waakzaam” te zijn ten aanzien van Iraanse wapenimporten. Iran heeft gezworen nooit te zwichten.