Ontbossen in next

Cor Goutbeek beweert (nrc.next, 6 maart) dat het een knappe prestatie is van de mensheid dat de ontbossing in snelheid afneemt. De werkelijkheid is helaas anders: elk jaar verdwijnt er dertien miljoen hectare bos. Er is wel bijgroei en aanplant, maar die heeft vooral plaats in de rijkere EU-landen en weegt niet op tegen de gevolgen van de kap elders.

Door het verdwijnen van tropische bossen wordt klimaatverandering aangewakkerd. Jaarlijks komt drie miljard ton extra kooldioxide in de atmosfeer. Dit is een vijfde van de totale mondiale uitstoot.

Goutbeek stelt verder dat wij niet mogen eisen van Brazilië dat het stopt met ontbossen. Dat hebben we immers zelf vroeger ook gedaan en we zijn er lekker rijk mee geworden. Daarmee gaat hij voorbij aan de jarenlange oproepen van de lokale en inheemse bevolking in deze landen om de ontbossing te stoppen omdat zij voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het bos. Daar komt nog bij dat de ontwikkelde landen, waaronder die van Europa, hoofdverantwoordelijk zijn. De ontbossing wordt aangejaagd door onze enorme consumptie van illegaal en destructief gekapt hout, en de toenemende vraag naar palmolie en soja. Als Europa er nu voor zou zorgen dat de internationale handel niet meer ten koste gaat van de bossen, het vergroten van armoede in de tropen en het aanjagen van klimaatverandering, dan zou pas écht sprake zijn van een knappe prestatie waarbij mens en bos zijn gebaat.

    • Anne van Schaik Campagneleider bij Milieudefensie