Nederlandsche Bank eist openheid van banken

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) wil van de banken opheldering over het afgeven van klantgegevens aan de CIA en andere Amerikaanse inlichtingen- en opsporingsdiensten. Dat zeggen bronnen in de bankwereld.

Het initiatief van DNB volgt na een toezegging van minister Bos (Financiën, PvdA) in de Tweede Kamer dat hij onderzoek laat doen naar het verstrekken van privacygevoelige informatie door banken aan de VS. Een woordvoerder van DNB zegt: „Als er signalen binnenkomen, gaan wij daar serieus naar kijken”.

Zaterdag verklaarden advocaten, adviseurs en deskundigen in NRC Handelsblad dat Amerikaanse diensten als CIA en FBI rechtstreeks bij kantoren van Europese banken in de VS informatie van individuele Europese klanten vragen, en krijgen. Volgens Europese en ook Nederlandse wetten mag dat niet. De ‘achterdeurverzoeken’ zijn een schending van de privacy en in strijd met strafrechtelijke procedures. De Rabobank bevestigde tegenover deze krant dat dergelijke verzoeken gehonoreerd worden. Volgens de Amerikaanse antiterrorismewet zijn banken verplicht mee te werken.

Inmiddels is de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens. CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm zei zaterdag dat banken boetes kunnen verwachten als zij hun klanten er niet van op de hoogte stellen dat hun financiële gegevens in handen kunnen komen van de VS. Kohnstamm reageerde op het uitlekken, afgelopen zomer, van een geheim programma dat de CIA toegang verschaft tot internationale overschrijvingen door Europese banken. Het Belgische bedrijf Swift bleek die gegevens aan de VS te verstrekken.

Belangenbehartiger NVB zegt dat de banken aan de (wettelijke) eis tot informatie aan klanten zullen voldoen. Privacywaakhond CBP wil dat er een massacampagne komt om alle rekeninghouders die internationale betalingen verrichten erop te wijzen dat de Amerikanen kunnen meekijken. Daarnaast moeten alle klanten die dollar-transacties doen – in Nederland zijn dat er zo’n 150.000 – individueel worden ingelicht.