Kritiek op Brits plan voor hoger onderwijs

Plannen om aspirant-studenten te vragen naar de achtergrond van hun ouders hebben in Groot-Brittannië tot een storm van protest geleid.

UCAS, de dienst die de toelating van nieuwe studenten tot de universiteit regelt, wil hier voortaan naar vragen om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van het betrekkelijk geringe aantal jongeren uit ‘lagere’ sociale milieus dat tot universiteiten doordringt.

Vertegenwoordigers van particuliere scholen en veel ouders die zelf naar de universiteit zijn geweest, reageerden woedend. Zij vrezen dat een volgende stap van de autoriteiten zal zijn kinderen uit beter gesitueerde milieus achter te stellen bij die uit een minder draagkrachtige omgeving. De Labour-regering streeft er uitdrukkelijk naar méér studenten uit lagere inkomensgroepen in het hoger onderwijs te krijgen.

„Ik was de eerste in mijn familie die naar de universiteit ging”, fulmineerde Pat Langham, voorzitter van de particuliere Vereniging van Meisjesscholen. „Mijn vader was politieagent, mijn moeder serveerde maaltijden in een tehuis. Maar ik ben schoolhoofd met een academische graad. Als ik kinderen had die zich voor de universiteit aanmeldden, zouden die dan onder de nieuwe regels worden gediscrimineerd omdat ik hard heb gewerkt?”

Cijfers wijzen uit dat het aandeel van jongeren uit lagere inkomensgroepen op de universiteit stagneert. Het aandeel van de studenten die afkomstig zijn van dure particuliere scholen stijgt daarentegen juist. Kinderen van ouders die hebben gestudeerd hebben drie keer zoveel kans om zelf ook naar de universiteit te gaan als kinderen uit milieus aan de ‘onderkant’ van de samenleving.

Woordvoerders van de universiteiten verklaarden gisteren niet van zins te zijn de toelatingseisen te versoepelen. „De universiteiten zijn er niet mee gediend studenten aan te nemen die niet beter worden van hoger onderwijs of die zullen mislukken.”

Het Conservatieve Lagerhuislid Boris Johnson waarschuwde dat de universiteiten hiermee in een „nachtmerrieachtige” situatie verzeild dreigen te raken, waarin de aanleg van een kind moet worden afgezet tegen zijn sociale achtergrond en opvoeding.