Internet Voorkeur

Cybercrime. De Tweede Kamer besloot eind vorig jaar tot één landelijk loket voor aangiftes van internetcriminaliteit. Onder ‘cybercrime’ wordt ‘het met seksuele bedoelingen benaderen van kinderen’ verstaan, maar ook radicale en terroristische uitingen op internet. Wie op websites, in chatboxen of op forums kinderporno of terroristische uitingen tegenkomt, kan sinds woensdag de politie gemakkelijker waarschuwen via een nieuwe website. Bij een melding moeten hier persoonlijke gegevens worden verstrekt. Anoniem tips geven kan alleen telefonisch, maar alle persoonlijke informatie wordt op deze site wel vertrouwelijk behandeld, belooft het meldpunt. ,,Uw melding kan de basis zijn voor verdere actie door politie, justitie of opsporings- en inlichtingendiensten’’, aldus de website. ,,Een melding maken via deze site is niet hetzelfde als aangifte doen. Bij een aangifte stelt u de politie officieel in kennis van een strafbaar feit. De politie maakt dan een proces-verbaal op.’’

Het Meldpunt Cybercrime (MCC) is een initiatief van de ministeries van Justitie en van Binnenlandse Zaken. Het vervangt eerdere digitale meldpunten. Onderzocht wordt nog of er digitale meldpunten voor andere vormen van criminaliteit moeten komen.

www.meldpuntcybercrime.nl.