Genoeg ijs op Mars voor 11 meter zee

Als het op Mars ooit zo warm wordt dat het Zuidpoolijs smelt, dan zou een elf meter dikke laag water de rode planeet bedekken. Dat valt af te leiden uit een publicatie vandaag in Science van een internationaal team Marsonderzoekers. Zij beschrijven radarmetingen aan de ijskap op de zuidpool van Mars.

Dat de polen van Mars met ijs bedekt zijn, is al veel langer bekend. De ijskappen zijn met een kleine telescoop vanaf aarde te zien. De Mariner- en Viking-ruimtevaartmissies brachten ze vanaf de jaren ‘70 ruwweg in kaart.

Met MARSIS, een radarinstrument van NASA, aan boord van de Europese ruimtesonde Mars Express is nu het Zuidpoolijs in detail bekeken. De kap strekt zich, net als de Noordpoolkap, uit over een ruwweg cirkelvormig gebied met een doorsnee van ongeveer duizend kilometer. Het hoogste punt ervan steekt zo’n 3,5 kilometer boven de omgeving uit.

De kap bestaat uit een opeenstapeling van dunne lagen ijs die meer of minder stoffig zijn. Samen vormen die lagen een archief van de klimaatvariaties uit het grijze verleden van Mars – ofschoon de precieze relatie tussen de ijsafzettingen en het Marsklimaat nog niet is opgehelderd.

De onderzoekers schatten het totale ijsvolume op ongeveer 1,6 miljoen kubieke kilometer. Dat het om waterijs gaat, en niet om het op Mars ook aanwezige kooldioxide-ijs, leiden zij af uit het feit dat het radarsignaal onderweg nauwelijks afzwakt. Al het ijs samen, berekenen zij, is genoeg om, eenmaal gesmolten, heel Mars met elf meter water te bedekken.

Morgen in W&O meer over planeten.