Europa beslist

Europa heeft deze week de kindervriendelijke wegwerpaansteker verplicht gesteld. Het is de Unie ten voeten uit. Een combinatie van goede bedoelingen met onnavolgbare regelgeving als resultaat.

pagina 4 en 5

Artikel 1, lid 3 van de Europese beschikking C(2006) 1887: „Een aansteker die op een zodanige wijze is ontworpen en geproduceerd dat deze onder normale en redelijkerwijs te verwachten gebruiksomstandigheden niet kan worden gebruikt door kinderen jonger dan 51 maanden, bijvoorbeeld vanwege de kracht die nodig is om hem te bedienen vanwege het ontwerp of de bescherming van zijn ontstekingsmechanisme of de complexiteit van de achtereenvolgende handelingen die voor de ontsteking nodig zijn.”