Erfenis voor de Australische kinderen van zaaddonor

Rotterdam. Het Hooggerechtshof in het Australische Sydney bepaalde gisteren dat drie Australische kinderen van een overleden Nederlandse zaaddonor, recht hebben diens erfenis. In 2001 overleed Willem Wijma, een Nederlandse immigrant in Australië. Hij werd daar zaaddonor. Zijn Nederlandse kinderen meenden recht te hebben op de gehele erfenis. Maar ook de Australische kinderen eisten hun deel, op basis van hun genetische verwantschap. Vijf jaar lang duurde de juridische strijd tussen de families. De rechter gaf gehoor aan het argument van de Australische dochter van Wijma, dat haar vader geen testament heeft achtergelaten. Volgens het Australisch recht moet de erfenis dan verdeeld worden over alle kinderen.