Eredoctoraat voor Willem Jan Otten

Rotterdam, 16 maart. De schrijver Willem Jan Otten ontvangt een eredoctoraat in de theologie van de Universiteit Utrecht. Otten (1951), schrijver van romans, beschouwingen, gedichten en toneelstukken, ontvangt het eredoctoraat, aldus bijzonder hoogleraar wijsgerige theologie J. Goud van de faculteit der Geesteswetenschappen, voor `de betekenis die hij in een geseculariseerde cultuur aan levensbeschouwelijke vraagstukken heeft toegekend`. ”Hij deed dit ook al voordat hij zich begin jaren negentig tot het christelijk geloof bekeerde.” Zeven jaar geleden ontving dirigent Ton Koopman al een eredoctoraat in de theologie van de Universiteit Utrecht. Otten neemt het doctoraat op 26 maart in ontvangst.