Eigendomswet in China aangenomen

Peking, 16 maart. Het Chinese parlement heeft vandaag tijdens de sluiting van het twaalfdaagse Nationale Congres, de jaarlijkse zitting van het Chinese parlement, het baanbrekende wetsvoorstel om particulier eigendom wettelijk te beschermen met grote meerderheid aangenomen. Van de 2.799 leden stemden slechts 52 tegen. Hoewel de leden van het niet-gekozen parlement bijna automatisch worden geacht beleid van de overheid goed te keuren, is het opmerkelijk dat de eigendomswet is aangenomen. De wet is tegenspraak met het beginsel dat alle eigendom in handen is van de staat.