Brandveilige rijksgebouwen kosten 880 mln

Het brandveilig maken van alle rijksgebouwen gaat de komende jaren 880 miljoen euro kosten. Dat is de (voorlopige) conclusie uit een onderzoek van de Rijksgebouwendienst in Den Haag.

Volgens een woordvoerder staat dit totaalbedrag nog niet helemaal vast „omdat het onderzoek nog niet is afgerond” . Hoeveel de veiligheidsmaatregelen uiteindelijk gaan kosten, is volgens haar „in belangrijke mate” afhankelijk van de hoogte van de kwaliteitseisen.

Het onderzoek naar de brandveiligheid omvat alle rijksgebouwen, van gevangenissen en paleizen tot musea en ministeries. Aanleiding was de brand in het cellencomplex van Schiphol, najaar 2005. De Onderzoeksraad voor veiligheid stelde daarna vast dat het gebouw niet brandveilig was. Eerder had de gemeente Haarlemmermeer de Rijksgebouwendienst al met klem gewezen op de onvolkomenheden en werd een vergunning om het complex in gebruik te nemen geweigerd.

Over het nog lopende onderzoek naar de brandveiligheid heeft het zogeheten Rijkshuisvestingsberaad met ambtenaren van alle departementen en overheidsdiensten onlangs vergaderd. In een verslag van dit beraad stelt directeur integriteit en veiligheid van de Rijksgebouwendienst K. Bodewes vast dat het onderzoek van Van Vollenhoven „geen enkele marge laat op het gebied van de veiligheid”. Hij bevestigt dat de te nemen maatregelen ook „een uitstralingseffect kunnen hebben op niet-overheidsgebouwen” . Te denken valt dan aan ziekenhuizen, verpleeghuizen en scholen. Volgens Bodewes doen zich „onveilige situaties” voor in gebouwen waarvoor al vóór 2003 een bouwvergunning is afgegeven.

De onderzoekers hebben eerst gekeken naar de toestand van de gevangenissen. Daarbij bleek onder meer dat er veel schort aan de vluchtwegen. Onduidelijk is nog of een centrale deurvergrendeling (waar na de Schipholbrand op aangedrongen werd) nu wordt aanbevolen. Justitie besloot eerder om dat systeem niet in te voeren wegens de vergaande consequenties, onder meer voor de personele bezetting.