Asielzoeker naast yup

De International Christian Fellowship zetelt in een achterstandswijk Tarwewijk.

De kerk herbergt 45 nationaliteiten en is in de wijk maatschappelijk actief.

Leden van de International Christian Fellowship zingen de nieuwe ouderlingen een zegenbede toe. Foto NRC Handelsblad, Rien Zilvold rotterdam gereformeerde kerk foto rien zilvold religie kerkdiensten emoties Zilvold, Rien

In de aula van het Swaef-college, op een steenworp van het Rotterdamse Zuidplein, zijn broeder Diamond uit Nigeria en broeder Sunil uit Pakistan afgelopen zondag bevestigd als ouderling van de International Christian Fellowship (ICF). Aan achternamen doet deze internationale, Engelstalige kerk in Rotterdam-Zuid niet. „Die zou ik moeten opzoeken”, zegt voorganger Theo Visser (36).

Visser vestigde zich na een theologische opleiding in 2000 in de Tarwewijk om te zien of hij daar een kerk zou kunnen stichten. „Ik wilde niet werken vanuit een bestaande kerk, omdat je dan veel energie zou moeten steken in het omturnen van zo’n gemeente. Ik wilde een kerk die de deur zou openzetten naar de stad, een kerk die een afspiegeling is van wat er in de stad gebeurt.”

Inmiddels is hij in zijn opzet geslaagd. ICF telt nu meer dan tweehonderd leden, afkomstig uit alle delen van de wereld, en groeit nog steeds. „In onze kerk zitten 45 verschillende nationaliteiten. Alleen het Australische continent is nog niet vertegenwoordigd”, aldus Visser. „Het is echt een allegaartje: de yup zit naast de asielzoeker. Hun achtergronden zijn zeer divers. We zijn echt een multiculturele kerk.”

Alle gemeenteleden zijn lid van een huiskring, die eenmaal in de twee weken bij elkaar komt voor gebed en bijbelstudie en vaak ook een maaltijd. Daarnaast draaien er ook tal van etnische groepen. „Eigenlijk is samen naar de kerk de beste vorm van multiculturele integratie: je hebt dan een gemeenschappelijke basis.”

Hoewel ICF inmiddels aansluiting heeft gekregen bij de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland, aarzelt Visser zijn kerk het predicaat ‘orthodox’ op te plakken. ‘Bijbelgetrouw’ komt dichter in de buurt.

Voor wat betreft haar diaconale taken concentreert ICF zich niet alleen op de eigen leden, maar ze wil er zijn voor de stad. Daarom zijn de maatschappelijke activiteiten sinds augustus 2004 ondergebracht in Stichting House of Hope. Die richt haar werkzaamheden op de Tarwewijk, een achterstandswijk met ruim 11.000 bewoners, plus naar schatting 2.000 tot 3.000 illegalen. In 2005 kreeg de stichting uit handen van wethouder Geluk een Rotterdamse vrijwilligersprijs.

Inmiddels is ICF bezig met het opzetten van nieuwe multiculturele kerken in andere steden. Visser: „Onze activiteiten zijn niet alleen van betekenis voor buitenlanders die naar ons land komen, maar omgekeerd kan individualistisch Nederland ook zijn voordeel doen met hun culturele bagage. Op het terrein van gastvrijheid en intermenselijke relaties zijn andere culturen een voorbeeld.”

Lees meer op: www.icf-church-rotterdam.nl