Alleen bij goed gedrag eerder vrij

Den Haag, 16 maart. Gevangenen komen in de toekomst alleen nog in aanmerking voor vervroegde vrijlating als zij zich goed gedragen. Pagina 2