Zo groot is Second Life ook weer niet

Onlangs werd het multimedianieuws gedomineerd door berichten dat verschillende overheden zich binnen de virtuele wereld van Second Life willen manifesteren. Zweden heeft er recentelijk een ambassade geopend, de gemeente Zoetermeer heeft er een gemeentehuis geplaatst, en de Europese Commissie wil ook ”iets” met deze wereld doen. De vraag rijst welke toegevoegde waarde deze overheden zien in dit soort projecten. Het feit is dat er in Second Life minder spelers rondlopen dan de cijfers doen vermoeden. Een voorbeeld: het aantal Nederlanders met een account wordt op ongeveer 16 duizend geschat. Let wel, dit zijn mensen die zich gratis geregistreerd hebben. Er is geen indicatie dat ze ook daadwerkelijk bezig zijn met Second Life. Uiteindelijk is het een selecte groep die zich in deze wereld ophoudt. De relevantie van aanwezigheid van nationale en lokale overheden kan dan in twijfel getrokken worden. Deze twijfel is er des te meer omdat er voor de specifieke burgers geen toegevoegde waarde is. Een inwoner van Zweden zal niet dezelfde ambassadediensten kunnen afnemen, net zo min als een inwoner van Zoetermeer een afspraak met een ambtenaar kan maken in het virtuele gemeentehuis. Het lijkt erop dat overheden zich laten verleiden door de mediahype, en zich zonder enig besef van de mogelijkheden proberen te profileren als ict-trendgevoelig.

Opiniestukken en brieven graag sturen naar opinext@nrc.nl

    • Mark Murkes Hilversum