Winstbelasting in Duitsland omlaag

De Duitse regering heeft gisteren tot een ingrijpende verlaging van de belastingen voor ondernemingen besloten. De Duitse belastingtarieven behoren tot de hoogste in de Europese Unie. De verlaging moet Duitsland als standplaats voor bedrijven aantrekkelijker maken en belastingvlucht ontmoedigen.

Het wetsvoorstel voorziet in een verlaging van de belastingdruk voor vennootschappen van 38,65 procent tot 29,8 procent. Ondernemingen die geen vennootschap zijn, betalen straks minder belasting over de winst die in het bedrijf geïnvesteerd wordt. Particulieren gaan een eenheidstarief betalen over de inkomsten uit kapitaal – rente, dividend, opbrengst uit de verkoop van waardepapieren – van 25 procent.

De hervorming kost de Duitse fiscus 6,5 miljard euro in het eerste jaren en 5 miljard in de jaren daarna. Uiteindelijk, zo hoopt minister van Financiën Steinbrück (SPD), zal de belastingverlaging tot hogere inkomsten voor de overheid leiden omdat Duitsland als standplaats aantrekkelijker wordt. Volgens Steinbrück loopt Duitsland nu jaarlijks 100 miljard mis, onder andere doordat bedrijven zich veel moeite getroosten hun winst – vaak legaal – naar een buitenlands belastingregime te verschuiven.

De herziening stuitte op weinig begrip bij Steinbrücks partijgenoten. De sociaal-democraten vinden het onverteerbaar dat ondernemingen profiteren terwijl consumenten een hoger btw-tarief moeten betalen en de bedrijfswinsten almaar stijgen. Het wetsvoorstel is „een zware klap voor het sociale profiel van de SPD”, zei de voorzitter van de jonge socialisten, Björn Böhning.

De federatie van vakbonden, DGB, zei dat de regering de zorg voor rijkdom en ondernemers belangrijker vindt dan de zorg voor elementaire behoeften van gewone burgers. Steinbrück kaatste terug dat de belastingverlaging geen „cadeautje” voor het bedrijfsleven is, maar een noodzakelijke investering in de toekomst.