VNO-NCW pleit voor stimuleren thuiswerk

Rotterdam. Werknemers moeten meer thuiswerken. Dat draagt bij aan de oplossing van zowel het fileprobleem als de tekorten op de arbeidsmarkt, zegt directeur Niek-Jan van Kesteren van werkgeverscentrale VNO-NCW. Hij wil daarover dit voorjaar met vakbonden en kabinet afspraken maken, zoals fiscaal stimuleren van thuiswerken en het op kosten van de baas inrichten van thuisplekken.