Vaders beheren pc thuis

De digitale kloof tussen ouders en hun kinderen is minder groot dan gedacht. Tieners weten niet per definitie meer van computers dan hun ouders. Ze zijn vooral vaardig in routinematige handelingen. Vaders moeten de ingewikkelde dingen doen op de pc, zoals Windows installeren en een harddisk vervangen. Ook schatten ouders de betrouwbaarheid van informatie op het web beter in.

Dat staat in het rapport Nieuwe links in het gezin van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat vanochtend is gepresenteerd. Onderzoekers Marion Duimel en Jos de Haan ondervroegen 1.500 tieners en 1.080 ouders naar hun gebruik van computers en internet.

Het rapport gaat vooral over risicovol internetgebruik door jongeren en de rol van ouders daarbij. In dat opzicht is wél sprake van een kloof in gezinnen: weinig ouders praten met hun kinderen over wat zij doen op internet.

Het rapport bevestigt dat tieners internet meer gebruiken om te communiceren en minder om informatie te lezen. Maar de stelling dat jongeren een populair chatprogramma als MSN Messenger ‘moeten’ gebruiken om erbij te horen onderschrijft slechts 10 procent van de ondervraagden.

online:pagina 24