Starter is niet aan alles schuldig

Fijn om herkenning te vinden in het stuk over `getob op de huizenmarkt` (nrc.next , 12 maart). Hierin wordt uiteengezet wat de redenen zijn van de problemen van de starter op de huizenmarkt. Ook wordt uitgelegd waarom die problemen tevens de schuld van de starter zélf zijn. Enerzijds kan ik me voorstellen dat je als koper bepaalde wensen hebt die je noodzakelijkerwijs naar beneden moet bijstellen om een woning te bemachtigen (zoals luxe en locatie). Anderzijds, dat het niet willen wonen in een achterstandswijk - waar de heroïnespuiten in de galerij liggen - als reden wordt aangehaald, vind ik niet gelden. Het woord `schuld` is hier ongelukkig gekozen: schuld wijst immers op een zekere verantwoordelijkheid, waarvan hier geen sprake is.

    • Fleur Geenen `S-Hertogenbosch