Staat mag buitenlandse casino’s tegenhouden

De Nederlandse staat heeft het recht om casino-exploitanten te weren van de Nederlandse gokmarkt. Het monopolie van Holland Casino’s is niet strijdig met EU-wetgeving. Dat heeft de Raad van State gisteren geoordeeld in een procedure die voormalig minister Donner (Justitie, CDA) had aangespannen om te voorkomen dat het Franse bedrijf Compagnie Financière Régionale (CFR) een casino zou beginnen in Bergen op Zoom.

Justitie had de vergunningaanvraag van CFR in 2003 al afgewezen, maar de rechtbank in Breda oordeelde in 2005 dat Justitie in die afwijzing onvoldoende had gemotiveerd waarom het Nederlandse casinobeleid beperking op vrijheid van vestiging en het aanbieden van diensten op de Europese markt rechtvaardigt. Dat beleid beperkt volgens de Raad van State inderdaad Europese regelgeving, maar dat gebeurt om de markt van kansspelen te beheersen en te reguleren.

De uitspraak is niet alleen van belang voor het Franse bedrijf, maar ook voor andere buitenlandse aanbieders, zoals het Amerikaanse Harrah’s dat in Maastricht een casino wilde vestigen. Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen hoger beroep meer mogelijk. Vorig jaar oordeelde de Hoge Raad al dat particuliere exploitanten ook niet vanuit het buitenland (via internet) kansspelen mogen aanbieden in Nederland.