Nederland krijgt losgeld Arjan Erkel niet terug

Nederland heeft de rechtszaak verloren die het in Genève tegen Artsen zonder Grenzen had aangespannen om het losgeld voor Arjan Erkel terug te krijgen.

De rechter heeft vanmorgen de eis van de Nederlandse staat verworpen dat Artsen zonder Grenzen het losgeld van één miljoen euro terugbetaalt dat Nederland in april 2004 aan Erkels ontvoerders op de Kaukasus gaf om hem vrij te krijgen. Bovendien moet Nederland AzG 46.000 euro terugbetalen – met rente – die AzG op de Nederlandse ambassade in Moskou had neergelegd, en die Nederland sindsdien heeft gehouden. Ten slotte bepaalde de rechter dat Nederland de advocatenkosten van AzG betaalt – zo’n 70.000 Zwitserse frank, ofwel ruim 40.000 euro.

Een van de advocaten van de Nederlandse staat, Luc Hafner, heeft onmiddellijk na de uitspraak vanmorgen tegen de krant La Tribune de Genève verklaard dat Nederland tegen deze uitspraak in beroep gaat.

Volgens Christian Captier, directeur-generaal van Artsen zonder Grenzen Zwitserland, Erkels werkgever tijdens zijn ontvoering in Dagestan in augustus 2002, toonde zich zeer tevreden met de uitspraak. „We zijn voldaan en opgelucht”, zei hij. „Deze uitspraak ontmaskert de hypocrisie van de Nederlandse regering, die het losgeld betaalde zonder ons te raadplegen en vervolgens de kosten op ons wilde verhalen. Dit schept een belangrijk precedent.”

Arjan Erkel heeft bijna twee jaar vastgezeten op de Kaukasus. Aanvankelijk wilde Nederland noch AzG erkennen dat er losgeld was betaald voor zijn vrijlating. Toen in de zomer van 2004 in de Franse krant Le Monde een bedrag van één miljoen euro werd genoemd, dat door Nederland betaald zou zijn, stapte Nederland naar de rechtbank in Genève – hoofdzetel van AzG. Nederland zei dat het bedrag een „lening” was die AzG moest terugbetalen. AzG betwistte dat. In 2005 en 2006 werden er verscheidene hoorzittingen gehouden. De rechter heeft er negen maanden over gedaan om tot een oordeel te komen.

    • Caroline de Gruyter