Kabinet ziet niets in Europese sociale minimumrechten

Den Haag, 15 maart. - Het kabinet voelt er niets voor om op Europees niveau afspraken te maken over sociale minimumrechten voor werknemers. Dat bleek gisteren tijdens een algemeen overleg tussen minister Donner (CDA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Het debat ging over het Groenboek Arbeidsrecht van de Europese Commissie. Het Groenboek, vaak de opmaat naar een Europese maatregel, komt voort uit de zorg die oud-premier Wim Kok enkele jaren geleden uitte over een tweedeling op de Europese arbeidsmarkt tussen werknemers in vaste dienst (`insiders`) en werklozen en mensen met onzekere, flexbanen (`outsiders`). Derhalve stuurt het Groenboek aan op modernisering van het arbeidsrecht met enerzijds versoepeling van vaste arbeidscontracten en anderzijds minimale basisrechten voor de groeiende groep flexwerknemers.