Kabinet ziet niets in Europese basisrechten

Het kabinet voelt er niets voor om op Europees niveau afspraken te maken over sociale minimumrechten voor werknemers.

Dat bleek gisteren tijdens een algemeen overleg tussen minister Donner (CDA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. „We hebben geen behoefte om nu op Europees niveau iets aan modernisering van het arbeidsrecht te doen”, zei Donner in een debat over het Groenboek Arbeidsrecht van de Europese Commissie.

Het Groenboek, vaak de opmaat naar een Europese maatregel, komt voort uit de zorg die oud-premier Wim Kok enkele jaren geleden uitte over een tweedeling op de Europese arbeidsmarkt tussen werknemers in vaste dienst (‘insiders’) en werklozen en mensen met onzekere, flexbanen (‘outsiders’). Derhalve stuurt het Groenboek aan op modernisering van het arbeidsrecht met enerzijds versoepeling van vaste arbeidscontracten en anderzijds minimale basisrechten voor de groeiende groep flexwerknemers. De SP’er Paul Ulenbelt pleitte voor meer rechten voor „wegwerppersoneel” en wees op het geval van een caissière van twintig die na drie tijdelijke contracten wordt ontslagen.

Tegelijkertijd waarschuwde hij niet aan de ontslagbescherming te tornen van werknemers in vaste dienst. „Maar als de rigiditeit op de arbeidsmarkt blijft bestaan, komt er alleen maar meer wegwerppersoneel”, reageerde Donner, die dit laatste ook een onwenselijke ontwikkeling vindt.

Minister Donner vroeg zich af, of de middelen die nu gestoken worden in ontslagvergoedingen niet beter kunnen worden gebruikt voor bijscholing.