Israëlische nationaliteit bestaat wel degelijk 2

Aarts en Dayan geven onjuiste en verouderde informatie betreffende het Israëlische paspoort en de Israëlische nationaliteit: onjuist aangezien het Israëlische paspoort, het internationale identiteitsdocument, nooit informatie betreffende etniciteit of/en religie heeft bevat. Dat was wel het geval in het ‘teoedat zehoet’ (lett: identiteitsbewijs) dat het gangbare identiteitsbewijs in Israël is. Sedert enige jaren is daarin echter ook geen sprake meer van een etnische of religieuze statusbepaling. In dit opzicht is de informatie van Aarts en Dayan dus verouderd. De paspoorten en de identiteitskaarten van alle Israëlische burgers – van welke etnische of religieuze achtergrond dan ook – zijn aan elkaar gelijk. Er is dus wel degelijk sprake van een Israëlische nationaliteit.

Ron van der Wieken Amsterdam

    • Ron van der Wieken