Erfenis kinderen van zaaddonor

Het Hooggerechtshof in het Australische Sydney heeft vandaag bepaald dat drie Australische kinderen van een overleden Nederlandse zaaddonor, recht hebben diens erfenis.

In 2001 overleed Willem Wijma, een Nederlandse immigrant in Australië. Hij werd daar zaaddonor. Zijn Nederlandse kinderen meenden recht te hebben op de gehele erfenis. Maar ook de Australische kinderen eisten hun deel, op basis van hun genetische verwantschap.

Vijf jaar lang duurde de juridische strijd tussen de families. De rechter gaf gehoor aan het argument van de Australische dochter van Wijma, dat haar vader geen testament heeft achtergelaten. Volgens het Australisch recht moet de erfenis in dat geval verdeeld worden over alle kinderen.

De rechter vond dat een DNA-test voldoende heeft aangetoond dat Wijma de biologische vader is van de Australiërs. Hoogleraar gezondheidsrecht en advocaat Joep Hubben noemt de uitspraak opmerkelijk. Hij denkt dat een zaak als deze in Nederland niet aan de orde zou kunnen komen, omdat er geen juridische basis voor is. “Wij hebben in Nederland een wet met betrekking tot de anonimiteit van donoren. Die wet is ongeveer tien jaar oud. De vraag werd gesteld of anonimiteit van spermadonoren wel wenselijk is. Door die anonimiteit werd het kind dat ter wereld komt als gevolg van een spermadonatie afgesneden van zijn afstammingsgegevens. Als gevolg van die discussie is een wet gekomen waardoor de anonimiteit van spermadonoren is opgeheven, in het belang van het kind. De wet heeft erin voorzien dat er voor de donor geen alimentatieplicht bestaat.”

Als we spreken over een nalatenschap dan gaat het om een bijzonderheid. Heb je dan als kind aanspraak op een deel van de nalatenschap? „Ik denk dat dat in Nederland niet aan de orde kan komen”, zegt hoogleraar Hubben, „omdat de wet als eis stelt dat je, om dat te bewerkstelligen, als kind verwekt moet zijn. Een spermadonor verwekt geen kind, want verwekken veronderstelt dat er seksuele gemeenschap plaatsvindt. Ik denk dus dat zaken als deze in Nederland niet aan de orde komen, omdat er geen sprake is van een verwekker.”