Een dagje geen douane

Reizigers die vandaag aankwamen op Schiphol werden niet gecontroleerd op aan te geven goederen. De douane liet alle reizigers ongehinderd doorlopen. Het vormt een van de acties van rijksambtenaren voor een hoger loon.

Om te voorkomen dat door de actie een extra grote stroom illegale goederen het land binnenkomt, is gewacht met het bekendmaken van de staking „tot risicovluchten uit landen als Suriname, Colombia en Brazilië vertrokken waren”, zegt Jos van Dijk van ambtenarenvakbond AbvaKabo. Van reizigers op deze vluchten controleert de douane vaak koffers en kleding op onder meer verdovende middelen.

Vandaag staakten naast douanebeambten ook belastingambtenaren en gevangenispersoneel op verschillende plaatsen in het land. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor rijksambtenaren zitten al lang vast. De nieuwe cao zou begin dit jaar moeten zijn ingegaan, maar de looneis van de ambtenaren (een verhoging van 5,25 procent) ligt ver boven wat de minister van Binnenlandse Zaken tot nog toe bood (2 procent).

Een oplossing van het cao-conflict is nog niet in zicht. Daarom komen er volgende week acties waar het publiek wél direct last van gaat hebben, zegt Van Dijk van AbvaKabo. Zo gaan belastingambtenaren volgende week de telefoon niet opnemen. Juist in deze tijd van het jaar bellen veel mensen de Belastingdienst voor vragen over hun aangifte.