DNB eist uitleg van de banken

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) wil van de banken opheldering over het afgeven van klantgegevens aan de CIA en andere Amerikaanse inlichtingen- en opsporingsdiensten. Dat zeggen bronnen in de bankwereld.

Het initiatief volgt op een toezegging van minister Bos (Financiën, PvdA) aan de Tweede Kamer dat hij het verstrekken van privacygevoelige informatie door banken aan de VS zal onderzoeken. Een woordvoerder van DNB zegt: „Als er signalen binnenkomen, gaan wij daar serieus naar kijken”.

Zaterdag verklaarden advocaten, adviseurs en deskundigen in NRC Handelsblad dat Amerikaanse diensten als CIA en FBI rechtstreeks bij Europese banken in de VS informatie van individuele Europese klanten vragen, en krijgen. Volgens Europese en ook Nederlandse wetten mag dat niet. De ’achterdeurverzoeken’ zijn een schending van de privacy en in strijd zijn met strafrechtelijke procedures. De Rabobank bevestigde tegenover deze krant dat dergelijke verzoeken gehonoreerd worden. Volgens de Amerikaanse antiterrorismewet zijn banken verplicht mee te werken.

Inmiddels overlegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) met het College Bescherming Persoonsgegevens. CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm meldde zaterdag dat banken boetes kunnen verwachten als zij hun klanten er niet van op de hoogte stellen dat hun gegevens in handen kunnen komen van de VS.

Belangenbehartiger NVB zegt dat de banken aan de wettelijke eis tot informatie aan klanten zullen voldoen. Het CBP wil dat er een campagne komt om rekeninghouders die internationale betalingen verrichten erop te wijzen dat de Amerikanen kunnen ‘meekijken’.