‘Dit is oorlog en de VS zijn de vijand’

Op eigen verzoek legde Khalid Sheikh Mohammed het grootste deel van zijn verhoor af in (overigens gebrekkig) Engels. Slechts hier en daar riep hij de hulp van een tolk in. Hieronder enkele bewerkte citaten.

„Ik probeer niet de held uit te hangen als ik zeg dat ik voor dit en dat verantwoordelijk ben geweest. Maar jullie zijn militairen en jullie weten heel goed dat dit oorlogstaal is. (...) Als de Amerikanen Irak willen binnenvallen, sturen ze heus geen rozen en kussen, dan sturen ze bommen. Dat geldt ook voor mij.”

„Veel moslims steunen Al-Qaeda of de Talibaan. Ze voelen zich onderdrukt door Amerika. (...) Dus, ja, we zeggen inderdaad dat we tegen de vijand strijden. Maar ik vraag jullie om clementie te tonen met gevangenen die geen strijders zijn. Velen van hen zijn ten onrechte gearresteerd.”

„De Amerikanen vielen Afghanistan binnen omdat de vijand er zou zijn. Wat Al-Qaeda betekende, of Osama bin Laden of Talibaan, wisten ze niet. En dat kon ze ook niks schelen. Ze kwamen op zoek naar de vijand. Net als de Russen indertijd. (...) De Amerikanen begrepen er niks van. De Talibaan waren aan de macht. (...) Mensen sloten zich aan bij de Talibaan omdat die de macht hadden. Toen Karzai kwam, gingen ze Karzai steunen. Ze steunen iedereen die de macht heeft. (...) De CIA heeft nog altijd geen precieze omschrijving van Talibaan en Al-Qaeda.”

„Het is oorlog en daarom vallen er natuurlijk slachtoffers. Ik heb al gezegd dat ik er niet gelukkig mee ben dat in Amerika drieduizend mensen zijn omgebracht. Ik betreur dat zelfs. Ik dood niet graag kinderen. De islam staat het doden van mensen niet toe. Moslims mogen net zomin doden als christenen en joden. Maar als jullie mensen in Irak ombrengen, wordt het anders. Jullie zeggen dat dat moet. Wij hebben ook een hekel aan Saddam. Maar moet je zo omgaan met Saddam? (...) Als jullie Mexico binnenvallen noem je die oorlog een ‘lotsbestemming’. Jullie kunnen het noemen wat je wil, maar de andere kant zal jullie onderdrukker noemen. Neem George Washington. Stel dat dit de Amerikaanse onafhankelijkheidsoorlog was en dat de Britten George Washington zouden hebben gearresteerd. Dan zouden de Britten hem natuurlijk als vijand beschouwen. Maar de Amerikanen zouden hem een held noemen.”