Dierproeven niet zien als ‘noodzakelijk kwaad’

Erg jammer dat met het openingsartikel van NRC Handelsblad van 10 maart, waarin gesteld wordt dat Nicolaas G. Pierson betrokken zou zijn bij dierproeven, een aantal mogelijke misverstanden wordt opgeroepen over waar de Partij voor de Dieren voor staat.

Voor de helderheid is het misschien goed te melden dat de Partij voor de Dieren noch mijn persoon dierproeven ziet als een ‘noodzakelijk kwaad’.

De Partij voor de Dieren ziet dierproeven vooral als een ‘kwaad’ dat zo snel mogelijk uitgebannen moet worden via de ontwikkeling van alternatieven. Zolang die alternatieven er – bij gebrek aan ontwikkelingsbudget- onvoldoende zijn, zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht moeten worden met de toepassing van dierproeven.

SiamDutch, het bedrijf van Pierson, betracht die zorgvuldigheid maximaal. De gewetensvolle wijze waarop Pierson in de Telegraaf d.d. 31 december 2005 sprak over dilemma’s ten aanzien van het doden van dieren, in het bijzonder van malariamuggen, sprak me zozeer aan, dat ik naar Bangkok ben afgereisd voor een ontmoeting. In de week dat ik in Bangkok verbleef ben ik zeer onder de indruk geraakt van de ethische afwegingen van SiamDutch en de diervriendelijke opvattingen van Pierson. Samenwerking met Bayer was ons toen al bekend uit de pers.

Jarenlang heeft hij onbewerkte klamboes verkocht, juist omdat deze wijze van malariapreventie spuitbussen met insecticiden en electrocuters overbodig maakte. Uiteindelijk prevaleerde het belang van kinderen in malarialanden boven dat van malariamuggen en is SiamDutch begonnen met geïmpregneerde klamboes. Hoewel wij een bijdrage ontvingen uit het privévermogen van Pierson, zouden wij ook geen problemen gehad hebben wanneer dat van SiamDutch gekomen zou zijn. Het beleid van commerciële partners van SiamDutch, zoals in dit geval Bayer, vinden wij een te indirecte connectie om op grond daarvan af te zien van een sponsorbijdrage.

De Partij voor de Dieren is Pierson en SiamDutch zeer erkentelijk voor de wijze waarop ze meewerken aan een betere wereld. We voelen ons niet te goed om van Nicolaas Pierson of zijn bedrijf een donatie te accepteren. Het is met plaatsvervangende schaamte dat we zien hoe hun bijdrage aan het opkomen voor dieren nu leidt tot het in de verdachtenbank terechtkomen.

Voor de goede orde, wanneer bedrijven die zich bezighouden met dierproeven (wat bij SiamDutch kennelijk slechts in afgeleide zin het geval is) een aanzienlijk deel van hun winsten ter beschikking zouden stellen aan organisaties die strijden tegen dierproeven, zou dat eerder tot afschaffing van die proeven leiden dan nu het geval is.

Zomin als wij overwegingen van morele superioriteit koesteren jegens donateurs die weleens een aspirientje van Bayer slikken, zomin voelen we andere gevoelens dan van dankbaarheid jegens Nicolaas Pierson.

Marianne Thieme voorzitter Partij voor de Dieren

    • Marianne Thieme Voorzitter Partij voor de Dieren