‘Delen Schiphol privatiseren’

De commerciële activiteiten van Schiphol kunnen worden geprivatiseerd, zonder dat de overheid als aandeelhouder de zeggenschap over de kerntaken van Schiphol verliest. Dit voorstel deed het Tweede Kamerlid Crone (PvdA) vanmorgen tijdens een discussie in de Kamer met minister Bos (Financiën, PvdA) over staatsdeelnemingen.

Volgens Crone kan Schiphol activiteiten zoals parkeergarages en winkelcentra van de hand doen. „Bij de verkoop van een parkeergarage stoot je een bedrijfsonderdeel af en is geen sprake van privatisering van het kernbedrijf”, aldus Crone.

Zijn voorstel leverde een felle reactie op van Kamerlid Irrgang (SP). „De verkoop van een parkeergarage kan een opstapje zijn naar de vervreemding van de enorme onroerendgoedbelangen van Schiphol. Daar zijn wij tegen.”

Minister Bos zei dat er inmiddels onderhandelingen gaande zijn met de aandeelhouders over de toekomstige financiële structuur van Schiphol, maar wilde hier gezien de gevoeligheid verder niets over zeggen. Onlangs legde Bos het conflict met de gemeente Amsterdam bij over Schiphol. Amsterdam is tegen privatisering. Bos onderzoekt mogelijkheden om via onderhandse plaatsing van publieke aandelen de financiële armslag van Schiphol te vergroten en het staatsvermogen te verzilveren.