Defensie sluit schotelpark in Zoutkamp

Defensie sluit het afluisterstation bij het Groningse Zoutkamp. De satellietschotels verhuizen naar het Friese Burum waar al een commercieel geëxploiteerd station staat voor satellietcommunicatie.

Defensie maakt daar ook al gebruik van. In Zoutkamp staat nu een tweetal schotelantennes opgesteld. De verhuizing, die vandaag door Defensie is bekend gemaakt, gaat in per 1 januari 2008.

Volgens Defensie is de verhuizing naar het vlakbij gelegen Burum noodzakelijk aangezien de bewoners van Zoutkamp met succes de voorgenomen uitbreiding van het schotelpark tot dertien paraboolantennes in hun dorp bij de Raad van State hebben geblokkeerd. De inwoners vreesden vooral dat hun dorp een potentieel doelwit zou gaan vormen voor terroristische aanslagen.

De voornemens van de overheid om de afluistercapaciteiten van satellietcommunicatie drastisch uit te breiden, dateren van kort na de aanslagen op elf september 2001 in de Verenigde Staten. Met behulp van de schotels is de fors groeiende stroom van data-, e-mail- en telefoonverkeer die via communicatiesatellieten loopt, af te tappen.

Voor de analyse van de opgeslagen gegevens is in 2003 een speciaal orgaan in het leven geroepen, de Nationale Sigint Organisatie (NSO). Sigint staat voor signals intelligence: het vergaren van informatie aan de hand van onderschepte draadloze communicatie.

Binnen de NSO werken de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) van Defensie en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) samen. Dit omdat terrorisme een grensoverschrijdend verschijnsel is. In een interview met deze krant vertelde de vorige directeur van de MIVD, generaal Bert Dedden, dat niet alleen terroristen in de gaten werden gehouden, maar ook bijvoorbeeld dubieuze wapentransacties in de voormalige Sovjet-Unie.

Aanvankelijk had Defensie het plan om een schotelpark in te richten in de nabij gelegen Marnewaard, waar het ministerie een handvol schotelantennes in gebruik heeft waarmee onder andere de communicatie met de troepen in Uruzgan wordt onderhouden.

De NSO heeft daarnaast grondstations in Eibergen en bij Eemnes. Die worden onder andere gebruikt voor het onderscheppen van militaire radiocommunicatie.