correcties & aanvullingen

In het artikel Meer kleur in de organisatie (14 maart, pagina 27) staat in het bijschrift onder de foto van Madhavi Ramdhiansing haar naam fout gespeld. Het citaat is bovendien niet van Ramdhiansing maar van Hassan Outaklla.