Beginselakkoord over nieuwe sancties tegen Iran

New York, 15 maart. De ambassadeurs van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad en Duitsland hebben in beginsel overeenstemming bereikt over een nieuwe sanctieresolutie om Iran te dwingen de verrijking van uranium op te schorten. Dat heeft de Amerikaanse waarnemend VN-ambassadeur, Alejandro Wolff, gisteren gezegd. Als de regeringen - de VS, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland - akkoord gaan wordt het voorstel later vandaag aan de voltallige Veiligheidsraad voorgelegd. Een stemming wordt niet voor volgende week verwacht. Volgens het voorstel worden het embargo op Iraanse wapenexport en strafmaatregelen tegen individuen en bedrijven die bij het Iraanse nucleaire programma zijn betrokken, uitgebreid. Ook worden regeringen opgeroepen ”waakzaam” te zijn ten aanzien van Iraanse wapenimporten. Iran heeft gezworen nooit te zwichten.